FORMULARZ ZALOŻENIA KONTA
Ochrona danych osobowych:
Udostępnianie danych jest dobrowolne.
Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych.
Oświadczam, że zostałem/łam zapoznany/na o przysługujacych mi prawach i obowiązkach oraz wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Tucholi. Oświadczam, ze zapoznałem/łam się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  
 
 
SEKCJA 1 - Dane osobowe i kontaktowe
Imię i nazwisko:
Ulica: /
Kod pocztowy i miasto: -   
Telefon kontaktowy:
Dotychczasowy e-mail: (jesli posiadasz)
 
SEKCJA 2 - Dane firmy
Jeśli nie posiadasz firmy nie wypełniaj tej sekcji formularza.
NIP
Regon
 
SEKCJA 3 - Dane Twojego nowego konta e-mail (obowiązkowe)
Proponowana nazwa konta pocztowego: @ (max 16 znaków)
Hasło: (8-30 znaków alfanumerycznych, małe litery, duże litery, cyfry i symbole)
Powtórz hasło:
 
SEKCJA 4 - Strona WWW
Jeśli nie chcesz posiadać strony WWW nie wypełniaj poniższej części formularza.
Chcę posiadać dostep do bazy danych: MySQL nie będę korzystał/a z bazy
Adres twojej strony: www.

hosted & powered by LOCO sp.j.